Strony internetowe dla spółek – nowy obowiązek

Zenith Performance / Content Marketing  / Strony internetowe dla spółek – nowy obowiązek

Od początku 2020 roku każda spółka akcyjna i komandytowo akcyjna musi posiadać własną stronę www do komunikacji z akcjonariuszami. Adresy stron internetowych spółek muszą figurować w KRS.  Za brak własnej witryny spółce grozić będą poważne sankcje. Sprawdź, co powinno znaleźć się na takiej stronie i jak ją stworzyć.

 

Strony internetowe dla spółek – obowiązkowe

Obowiązek posiadania stron internetowych przez spółki jest spowodowany faktem, że spółki akcyjne digitalizują się. Ustawa ( z 30 sierpnia 2019 r.) nakłada obowiązek umieszczania na stronach internetowych statutów i ogłoszeń kierowanych do akcjonariuszy spółek.  Posiadanie strony internetowej jest dodatkowym obowiązkiem i nie zastępuje wymogu publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zmiany mają usprawnić komunikację między zarządami a akcjonariuszami oraz chronić  prawa akcjonariuszy mniejszościowych. Wszystko dzięki  usprawnieniu przepływu informacji o istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa kwestiach. Ustawa mówi o „własnej” stronie internetowej, co znaczy, że podmioty zgromadzone w grupie kapitałowej, mające wspólną stronę, nie dopełniają nowego ustawowego obowiązku. Każda spółka akcyjna lub komandytowo akcyjna musi posiadać własną, osobną, stronę. Jej adres musi zostać wpisany do KRS.

Co musi się znaleźć na stronie internetowej spółki

Na stronie internetowej spółki znaleźć się muszą wszystkie dane podmiotu, czyli nazwa, siedziba, adres spółki. Numer KRS, wskazanie sądu rejestrowego, NIP, wysokość kapitału zakładowego. Prawo zobowiązuje zarządy do upubliczniania pewnego rodzaju informacji.  Poza wskazanymi przez ustawodawstwo miejscami, wszelkie wymagane prawnie ogłoszenia, znaleźć się muszą również na stronie www. Jakie to informacje? Ważne są na przykład statusy,  informacje na temat walnych zgromadzeń  oraz porządek ich obrad, uchwały, sprawozdania.

Konsekwencje nieposiadania strony przez spółkę

Spółka, która nie zrealizuje ustawowego obowiązku posiadania witryny internetowej lub która nie uzupełnia jej na bieżąco może narazić się na destabilizację. Brak spełniania wymogów informacyjnych może być podstawą do zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia. Obowiązek prowadzenia i aktualizowania strony spółki spoczywa na jej zarządzie. Jest to obowiązek, którego można dopełniać samodzielnie albo przekazać odpowiedzialność wyspecjalizowanej firmie. W takiej sytuacji należy jedynie dosyłać treść informacji, które wymagają opublikowania.

Jak stworzyć stronę internetową dla spółki

Istnieją internetowe narzędzia, które pozwalają samodzielnie tworzyć strony internetowe. Warto jednak pamiętać, że poza samym stworzeniem strony pozostaje jeszcze utrzymanie domeny i hosting. Do tego budowa witryny musi być na tyle przyjazna, aby możliwe było dodawanie i zmienianie informacji. Dlatego strona musi być wyposażona w CMS (Content Management System – system zarządzania treścią).  Po zalogowaniu administrator strony może w prosty sposób dodawać i aktualizować treści na stronie. Jest to ważne bez względu na to, czy zarządzanie treścią na witrynie powierzymy wyspecjalizowanej firmie, czy zajmiemy się tym sami.

System zarządzania treścią. Ważny jest także wygląd strony i sposób nawigowania  po niej. To wszystko składa się na tzw. UX (user experience). Dziś wygląd i sposób funkcjonowania strony www jest jednym z najbardziej istotnych czynników wizerunkowych.  Każda strona internetowa powinna być również przynajmniej w podstawowym zakresie zoptymalizowana pod wyszukiwarki internetowy. Chodzi o to, aby użytkownicy wpisując w pasek wyszukiwarki nazwę spółki, czy inne powiązane frazy trafili właśnie na tę witrynę.

Sprawdź również Jak pisać teksty na firmową stronę internetową

Posiadając stronę internetową dobrze mieć możliwość monitorowania ilości wizyt.  Niezbędne do tego będzie zainstalowanie Google Analytics. Dodatkowo w przypadku bardziej złożonych struktur strony internetowe różnych podmiotów grupy kapitałowej mogą wzajemnie do siebie linkować.

Potrzebujesz pomocy w stworzeniu strony internetowej? Wypełnij nasz brief!